Семејство на домашни животни

- Семејство на домашни животни
- Што ни дава нашата кравичка Милка
- Изработка на: куче, маче, папагал, овца, желчиња
- Игри и прошетка на отворено

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: