Изработка на мартинки

Го започнуваме месец Март со изработка на мартинки од црвена и бела волница, како симбол на здравје, радост и среќа.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: