Семејство

Разговараме за семејство - каде што животот почнува, а љубовта никогаш не завршува.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: