Светски ден на енергетска ефикасност

Денес го одбележуваме Светскиот ден на енергетска ефикасност.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: