Доме слатки доме

Домот е место каде ги доживуваме најубавите моменти. Ги учевме просториите во нашиот дом, ги собиравме играчките и помагавме на родителите. Малку вежбавме за да бидеме здрави. Прекрасно исполнет ден.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: