Игри во дворот

Прекрасно поминат ден со забавни и интересни игри во дворот на нашата градинка.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: