Професија банкар

Интересна презентација на професијата банкар преку ZOOM платформа, во соработка со родител од групата Мечиња - објект Карпош 2. Голема благодарност до родителот Леудита Муса која се обиде креативно да им ја приближи оваа професија на децата.