Професија психолог

„Што работи психологот?“
Интересни одговори на прашањето за професијата психолог, професија која децата ја доживуваат поинаку, малку апстрактна за нив, за некој деца позната, за некој по малку необична. Се обидовме да им ја приближиме колку што е можно покреативно низ разговор, игра и интересни активности. Секако за тоа се потруди психологот во нашата градинка кој е секојдневно присутен со децата, со вработените и родителите.