Истражување со вода

Групата Бубамари од објектот Карпош 4, го реализираа експериментот со вода, развиваа способност за користење на истражувањето и набљудувањето за учење и откривање.
На крајот од истражувањето децата веќе можеа да заклучат дека водата нема боја, мирис и вкус, и ги опишаа промените кои ги забележаа правејќи ги растворите од боја како и промените со додавањето на сол, шекер, зејтин, ориз и кафе.