Експерименти и истражувања со вода - оган - балони

Групата Пеперутки од објектот Карпош 3 беа вредни и изработија експерименти и истражувања со вода - оган - балони. Низ игра, експеримент, набљудување и директно манипулирање - со децата реализиравме активности со вода - оган - балони. На крајот од истражувањето децата веќе можеа да заклучат дека водата во балонот успеа да го изгасне огнот.
 
Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: