Експеримент дождовни облачиња

Нашите вредни Бувчиња од објектот К4 преку набљудување и непосредно учество во експеримент со дождовни облачиња, се стекнаа со сознанија за дождот како природна појава.
Реализирани цели:
- децата се запознаа со метеоролошките појави и атмосферски прилики од непосредната средина;
- се создава интерес кон научниот пристап во проучувањето и осознавањето на природата;
- се оспособува за систематизирање и поврзување на стекнатите знаења.
 
Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: