Природата се буди

Играме, цртаме и учиме за инсектите.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: