Експериментираме со магнети

Експерименти на групата Мечиња од Објектот Карпош 2, со магнети „Привлекува - не привлекува“. Целите на експериментот се поттикнување на децата заедно со другите да реализира активности, да решава едноставни задачи, да истражува и да се поттикне за осознавање и откривање на својствата на телата и предметите.