Благодарница од Едука Мак

Децата од големите групи од нашата градинка учествуваа на ликовниот конкурс „Мини креативци“. Конкурсот беше организиран по повод 2 Април - Светскиот ден на литература за деца, организиран од издавачката куќа - ЕДУКА МАК.
Благодарност до ЕДУКА МАК за ликовниот конкурс и прекрасната организација.