Етвининг обука

Во нашата градинка се реализира еТвининг - стручна обука на тема: „Користење на еТвининг платформата во предучилишните воспитно образовни установи и реализација на Еразмус+ Проектите“. Воспитниот тим на градинката ја следеше обуката преку ZOOM платформата а беше одржана од еТвининг амбасадорите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
Голема благодарност до еТвининг амабасадорите Билјана Лотеска и Љиљана Крстевска.