Воздушен сообраќај

„Авионот лета над небото, се виши над облаците.
Од долу му мавта детето, вика, плеска со рацете:
- Летај, летај, авионче мило, но внимавај на знаците.
Да стигнеш каде и да било, и поздрав до сонцето, зраците!“
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: