Работа со природни материјали

Интересен реализиран проект со природни материјали на децата од групата Пеперутки од објект Карпош 3. Децата употребуваа природни материјали (гранки, лисја, камчиња, тревки, костени, семиња...) и уживаа во изработките.