Работа со природни материјали

Децата од групата Лавчиња објект Карпош 3 реализираа креативен проект „Откриваме, истражуваме, твориме и учиме“ во кој употребуваа различни природни материјали.