Годишни времиња

Групата Пеперутки од објектот Карпош 2 и групата Бувчиња од објектот Карпош 4 во рамките на проектот „Годишни времиња“ уживаа во убавините на годишните времиња поединечно, учеа за временските појави и ги распознаваа промените во природата.