Збогум градинке - добредојде училиште К-4

„Еве дојде и тој ден, треба збогум да ти кажам градинке
Јас на есен ќе сум прваче, но тешко ќе се разделиме
Едно ќе ти ветам градинке, одлично ќе бидам учениче
Еден ден јас кога ќе пораснам, на мене горда ќе си ветувам“
Големата група на деца „Бувчиња“ од објект Карпош 4 со песнички и рецитал и кажаа збогум на градинката, среќни да започнат со нови интересни авантури.