Хиподром

Забава, смеа и прекрасно дружење на децата од големата група „Мечиња“ објект Карпош 3 кои денес го посетија Хиподромот.