Игра во двор

Активностите во дворот на нашата градинка продолжуваат и денес со цел децата да ја развиваат грубата и фина моторика.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: