Летни игри, Истражуваме во дворот

Летни игри и активности во дворот на нашата градинка,како и во блиската околина...
Играме, пееме, спортување, се забавуваме...
Убаво е во градинка
 
Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: