Цревни инфекции на ротавирус

Кратки епидемиолошки податоци за ротавирусите како едни од најчестите причини за акутна вирусна дијареа кај доенчиња и мали деца, подготвени од докторот во нашата градинка.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: