Позитивни говорни алтернативи

Неколку интересни и кратки совети, препораки од психологот во градинката кои се однесуваат на позитивните говорни алтернативи со цел за поуспешен начин на комуникација со децата.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: