Воспитни стилови

Секој родител се прашува како да биде добар родител и како да изгради здраво, среќно и воспитано дете.  Позитивните промени започнуваат со надградување на себеси како родител.

Презентацијата во однос на воспитните стилови може да ја погледнете на следниот линк: