Истражувачки игри во дворот

Преку интересни и креативни активности децата го истражуваа дворот на градинката. Ги набљудуваа инсектите, боеја камчиња, а пред се уживаа и се забавуваа.

Истражувачки игри во дворот