Детето во светот на звуците

Музиката и звуците околу нас се важни за целокупниот развој на детето. Следи презентација подготвена од музичкиот педагог на линкот: