Адаптација на децата во градинка

Почитувани родители, проследете ги советите за полесна адаптација на децата во градинка, подготвени од стручната служба.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: