Посета на стоматолог

Прекрасен ден со Др.Светлана Ристевска Иванова-стоматолог и Др.Ирена-стоматолог.
Дечињата од големите групи од нашата градинка К-3, се запознаа со :
- Градба и функција на оралната празнина,
- Правилна исхрана и контрола на внес на шеќери,
- Правилна орална хигиена.