Детските права

Денес преку едукативни презентации, сликовници и книги се запознавме со правата и обврските на децата.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: