11 Октомври

На 11 Октомври, Македонија празник слави, на 11 Октомври слобода, денот ни дари.
На 11 Октомври, знамиња гордо се веат, на 11 Октомври слободарски песни се пеат.
На 11 Октомври, на спомениците напишани цвеќе за борците за слобода, во историја запишани.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: