Здраво се хранам и вежбам

Во здраво тело - здрав ум. За да сме здрави, треба правилно да се храниме и да вежбаме. Преку разновидни активности, вежби и игри, се запознавме со правилната исхрана и вежбавме за здраво тело.Ни беше забавно и интересно.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: