И дождот е убав

Децата од групата ”Пчелички“ 5-6 год. од објектот Карпош 3, денес поминаа прекрасен ден во дворот на градинката и се радуваа на дождот.