Ликовна изложба на детски цртеж

Ликовна изложба на детски цртеж

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ,

По повод новогодишните празници нашата градинка организира ликовна изложба на детски цртеж со цел да се дружиме, забавуваме и најдобрите да ги наградиме.
Изложбата ќе биде отворена за сите родители кои сакаат да ја посетат од 21.12.2021 година од 13 часот до 24.12.2021 година 15 часот.

ЈУОДГ „Орце Николов“