Mерките и активностите

Mерките и активностите

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ !
Ве известуваме дека една од мерките и активностите од Владата на РСМ за превенција од штитење на болеста COVID- 19 (корона вирус)
е воведување на РОТАЦИОНИ ДЕЖУРСТВА во воспитно- образовните институции.
Работно време за сите воспитно-образовни институции на територија на Општина Карпош е секој работен ден
од 09.00 – 12.00 часот.
Потврдите за редовно посетување на предучилишна установа се издаваат во градинката, а може да се издаваат и по електронски пат.
(барање од родител по е-маил)
  • Име и презиме на родителот на кого ќе гласи потврдата,
  • Матичен број на родителот
  • Име и презиме на детето,
  • Кој објект го посетува детето и
  • во која возрасна група е детето.
Телефони за контакт: мобилен/фиксен
1. Надица Гировска: 075 427 100
2. Наташа Тодоровска: .072 255 303

Ваша , Општина Карпош