Протоколи и мерки за заштита од COVID-19

Протоколи и мерки за заштита од COVID-19

Известување,
Почитувани родители ве известуваме дека нашата градинка постапува според протоколите и мерките за заштита од COVID-19. Доколку имате потреба за згрижување на децата во градинка треба да доставите потврди од вашиот работодавец за двајцата родители дека работните задачи задолжително мора да ги извршувате на вашето работно место, без можност за работа од дома...

За операторите со храна во предучилишните установи - градинките