ОБЈЕКТ „ПРВИ СТАПКИ“

Матичен објект ОБЈЕКТ „ПРВИ СТАПКИ“
Просторни услови и опременост
Површина и капацитет
 
Карпош 3, ул. Карпошево Востание бр. 1
Вкупна нето површина - 1800 м²
Капацитет на деца - 180
Дворна површина - 8400 м²
НЕТО КОРИСТЕН ПРОСТОР
Вид простории - Занимални - 9
Површина - 630 м²
Вид простории -Кабинети - 2
Површина - 75 м²
Вид простории - Спални - Х
Површина - Х
Вид простории - Амбуланти - Тријажи - 2
Површина - 55 м²
Вид простории - Сали - гардероби - 1
Површина - 120 м²
Вид простории - Административни простории - 3
Површина - 90 м²
Вид простории - Кујна - 1
Површина - 110 м²
Вид простории - Ходници и степеници - Х
Површина - 365 м²
Вид простории - Санитарни чворови -  Х
Површина - 170 м²
Вид простории - Магацин - 1
Површина - 55 м²
Вид простории - Работилница на хаус мајстор - 1
Површина - 20 м²
Вид простории - Перална - 1
Површина - 110 м²
Вид простории - Подрумски простории - Х
Површина - Х
Вид простории - Котларница - Х
Површина - Х
Вкупно: 1800 м²
Вид простории - Скривница нефункционална
Површина - 180 м²
Вид простории - Озеленети површини
Површина - 8400 м²
Просториите на Управата се сместени во објектот „Први стапки“ со канцелариски простор за директор, стручните служби, административно - правни и финансиски работи, тековно одржување и обезбедување на објектите, набавка, транспорт, просторија за централен магацин и главната кујна во која секојдневно се подготвува ручекот и дел од ужините за сите три објекти, односно за сите запишани деца во Установата. Градинката во Карпош 3 отпочнала со работа на 22 април 1971 г. Лоцирана во непосредна близина на ООУ „Лазо Трповски“, Гимназијата „Никола Карев“ и  ТЦ Лептокарија, опкружена со многу блокови и висококатници како и нови згради и згради кои се во фаза на градба, поради што повеќе години наназад  работи и прифаќа деца над капацитетот, со цел да им излезе во пресрет на граѓаните од населбата.
 
Во сите објекти има домофони заради безбедност на децата и објектите.