ОБЈЕКТ „ЅВЕЗДИЧКИ“

ОБЈЕКТ „ЅВЕЗДИЧКИ“
Просторни услови и опременост
Површина и капацитет
 


Карпош 2, ул. Бранислав Нушиќ бр. 6
Вкупна нето површина - 808 м²
Капацитет на деца - 120
Дворна површина - 6000 м²

НЕТО КОРИСТЕН ПРОСТОР


Вид простории - Занимални - 6
Површина - 283 м²
Вид простории -Кабинети - 1
Површина - 17 м²
Вид простории - Спални - 1
Површина - 27 м²
Вид простории - Амбуланти - Тријажи - Х
Површина - Х
Вид простории - Сали - гардероби - Х
Површина - 146 м²
Вид простории - Административни простории - Х
Површина - Х
Вид простории - Кујни - 1
Површина - 32 м²
Вид простории - Ходници и степеници - Х
Површина - 98 м²
Вид простории - Санитарни чворови -  3
Површина - 52 м²
Вид простории - Магацин - 1
Површина - 37 м²
Вид простории - Перална - 1
Површина - 18 м²
Вид простории - Котларница - Х
Површина - Х
Вид простории - Подрумски простории - Х
Површина - 104 м²
Вкупно: 808 м²
Вид простории - Озеленети дворни површини
Површина - 6000 м²

Објектот „Ѕвездички“ е лоциран  меѓу  Драмскиот театар  и ОУ „Вера Циривири Трена„ и опкружена со многу згради како и висококатници, заради што и овој објект повеќе години работи со деца над  капацитетот. Изграден е во 1966 г. со средства од Западна Германија, во рамките на акцијата: „Во знак на помирување“ - период на интензивно градење  по катастрофалниот земјотрес во Скопје.
Во 2012 год. градинката е целосно реконструиран со средства од УСАИД и Општина Карпош: поставен е нов покрив, сончев колектор, нова фасада, нови ПВЦ прозорци и врати, реконструирани се тоалетите и како една од првите енергетски ефикасни градинки  во опшитината и Градот, со што многу се подобри и поквалитетни условите за престој на децата и што е најважно Градинката штеди електрична и топлотна енергија.
 
Во сите објекти има домофони заради безбедност на децата и објектите.