ОБЈЕКТ „БИСЕРЧИЊА“

ОБЈЕКТ „БИСЕРЧИЊА“
Просторни услови и опременост
Површина и капацитет
 


Карпош 4, ул. Разловечко Востание бр. 20
Вкупна нето површина - 1714 м²
Капацитет на деца - 140
Дворна површина - 2000 м²

НЕТО КОРИСТЕН ПРОСТОР


Вид простории - Занимални - 8
Површина - 675 м²
Вид простории -Кабинети - 3
Површина - 56 м²
Вид простории - Спални - Х
Површина - Х
Вид простории - Амбуланти - Тријажи - 1
Површина - 28 м²
Вид простории - Сали - гардероби - Х
Површина - 247 м²
Вид простории - Сали за повеќе намени - 1
Површина - 70 м²
Вид простории - Административни простории - Х
Површина - Х
Вид простории - Чајни кујни - 2
Површина - 12 м²
Вид простории - Ходници и степеници - Х
Површина - 219 м²
Вид простории - Санитарни чворови -  10
Површина - 81 м²
Вид простории - Подрумски простории - Х
Површина - 326 м²
Вид простории - Перални - Х
Површина - Х
Вид простории - Котларница - Х
Површина - Х
Вид простории - Скривница - 1
Површина - 85 м²
Вкупно: 1714 м²
Вид простории - Озеленети дворни површини
Површина - 2000 м²

Објектот „Бисерчиња“ е лоциран  спроти ООУ „Петар Поп Арсов“ во населбата Карпош 4. Пуштена во употреба во 1976 година. Изградена е на два ката и подрум, располага со соодветни просторни услови, кои максимално се користат во текот на годината. И во оваа градинката подолго време се запишуваат повеќе деца од проектираниот капацитет, со оглед дека е лоцирана во густо населена населба.
 
Во сите објекти има домофони заради безбедност на децата и објектите.