БАРАЊЕ ЗА УПИС/ИСПИС


БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕТЕ

ВО Ј.У.О.Д.Г. ОРЦЕ НИКОЛОВ

Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.

Пополнете барање (апликација) директно на страната.

По испраќање на апликацијата за упис или испис, за дополнителни информации контактирајте не на бројот 075/239-474ДОСИЕ НА ДЕТЕ