БАРАЊЕ ЗА УПИС/ИСПИС


БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕТЕ

ВО Ј.У.О.Д.Г. ОРЦЕ НИКОЛОВ

Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.

Пополнете барање (апликација) директно на страната.ДОСИЕ НА ДЕТЕ