ОГЛАСНА ТАБЛА

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕТСКА НЕДЕЛА

СООПШТЕНИЕ ЗА ДЕТСКА НЕДЕЛА

Здраво другарчиња и почитувани родители!
Ве известуваме дека нашата градинка утре започнува со работа по период од долго отсуство од заедничко дружење, учење, воспитување и играње. Време е повторно да сме во Нашата градинка, која вратите ширум ги отвара за Вас и за нас како вработени...Почитувани родители,
Согласно усвоените нови мерки на Владата на РСМ во кои се препорачува да се организира работата на установата во зависност од типот и можностите,  се приклучуваме во споделување на  воспитни содржини кои се дел од Програмата за работа на самата градинка за 2019/2020. За таа цел Градинка „Орце Николов“
ќе споделува воспитно образовни активности по возрасни групи секојдневно.
Ве известуваме дека од 23.03.2020 година ќе можете да ги следите нашите  предлог активности. Активностите - Насоките можете да ги следите на нашата страна каде ќе бидат конкретно објаснети.
Целта е да го продолжиме воспитно – образовниот процес,  а воедно и Родителите ќе можат преку игра со своите дечиња да ги реализираат активностите во домашна атмосфера.
Со почит

За децата од предучилишна возраст!
#СедетеДома и едуцирајте се и во вакви вонредни околности, во домашни услови.
Погледнете ја оваа листа на бесплатни и слободни за користење дигитални платформи, апликации и содржини што може да бидат корисни за вашето дете
Бесплатни дигитални алатки за поддршка на учење од далечина

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ !
Ве известуваме дека една од мерките и активностите од Владата на РСМ за превенција од штитење на болеста COVID- 19 (корона вирус)
е воведување на РОТАЦИОНИ ДЕЖУРСТВА во воспитно- образовните институции.
Работно време за сите воспитно-образовни институции на територија на Општина Карпош е секој работен ден
од 09.00 – 12.00 часот.
Потврдите за редовно посетување на предучилишна установа се издаваат во градинката, а може да се издаваат и по електронски пат.
(барање од родител по е-маил)
  • Име и презиме на родителот на кого ќе гласи потврдата,
  • Матичен број на родителот
  • Име и презиме на детето,
  • Кој објект го посетува детето и
  • во која возрасна група е детето.
  • e-mail на градинката : gradinka_orcenikolov@yahoo.com
Телефони за контакт: мобилен/фиксен
1. Надица Гировска: 075 427 100
2. Наташа Тодоровска: .072 255 303

Ваша , Општина Карпош

Отсуствата од работа ќе се докажуваат со потврди кои ќе ги издаваат градинките и основните училишта,
на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години,
во кои ќе биде наведен и временскиот период за кој  се однесува.
Истите ќе треба да се достават до секторот за управување со човечки ресурси
или раководителот/директорот на институцијата/компанијата во која работи, до терминот за пресметка на следната плата.

Почитувани родители и соработници,
ЈОУДГ „Орце Николов " - Карпош
Ве известува дека од 11.03.2020 година (среда)  ќе го прекине воспитно- образовниот процес, како дел од мерките и активностите за превенција од ширењето на корона вирус.
Мерката е со траење од 14 дена, согласно со Одлуката на Владата на РСМ, а по препорака на комисијата за заразни болести.
Со почит,
Директор Надица Гировска